Välkommen till Danvik ÖNH (tidigare Sickla ÖNH-center)!

 

Vi har flyttat till nya fina lokaler i Danvik Center och ändrar i samband med detta namnet till Danvik ÖNH

Åker du kommunalt? Våra närmsta busshållplatser är Danviken och Henriksdal

Observera ny adress och nytt telefonnummer:
Danvik ÖNH
Hästholmsvägen 28, plan 2
131 30 Nacka

Tel: 08-644 30 00

Vi är en öron-, näs- och halsklinik med speciell
inriktning på:

  • Kroniska näs- och bihålebesvär
  • Hud- och slemhinneförändringar i ansikte och munhåla
  • Snarkningar och andningsuppehåll under sömn (sömnapné)
  • Yrsel (öronrelaterad som ex kristallyrsel)
  • Allergiutredningar inkl pricktester (luftvägsallergier)
  • Sväljningsbesvär
  • Patientskolor för allergier, näs- och bihålebesvär samt snarkningar
  • Hörselbesvär

Landstingsavtal (SLL) och sedvanlig patienttaxa för specialistbesök och frikort gäller.